Drepturi si obligatii

AI DREPTUL DE:

 • A beneficia de furnizarea gazelor naturale in mod continuu si in conditii de calitate, in conformitate cu prevederile normelor in vigoare;
 • A fi anuntat de intreruperile programate in alimentarea cu gaze naturale si de durata acestora;
 • A beneficia de masurarea cantitatilor de gaze naturale exclusiv prin contoare/sisteme/echipamente de masurare, certificate in conformitate cu reglementarile metrologice in vigoare la data instalarii;
 • A ti se recalcula consumul de gaze naturale, atunci cand se constata defectarea contorului, in conformitate cu modul de recalculare prevazut in anexa la contractul de furnizare;
 • A beneficia, pe cheltuiala furnizorului de gaze, de verificarea metrologica periodica a aparatelor si echipamentelor de masurare a debitelor de gaze naturale, inclusiv de repararea acestora;
 • A beneficia, pe cheltuiala proprie, de verificarile si reviziile periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care se gasesc pe proprietatea ta, operatiile fiind efectuate de catre operatorul de distributie.

AI INDATORIREA DE:

 • A achita integral si la termen contravaloarea facturii de gaze naturale;
 • A nu permite altor persoane sa se racordeze la instalatia ta de gaze naturale, decat cu avizul furnizorului;
 • A permite accesul imputernicitului furnizorului la punctul de masurare, pentru citirea indexului contorului si pentru a efectua verificarea sau revizia periodica a instalatiei de utilizare;
 • A efectua modificarile sau extinderile instalatiei care utilizeaza in functionare gaze naturale numai cu obtinerea aprobarilor legale si numai cu agenti economici autoriza ti de ANRGN;
 •  A sesiza imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constati in functionarea contorului de masurare sau a instalatiei de utilizare.