Introducerea gazelor

In conformitate cu H.G. nr. 1043/ 1.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693/ 02.08.2004) si cu Normele Tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NT – DPE – 01/ 2004, orice instalatie noua de gaze naturale trebuie sa aiba în mod obligatoriu acordul de acces la reteaua de distributie precum si avizul tehnic al furnizorului de gaze.

Acordul de acces permite beneficiarului sa încheie Contractul de proiectare si executie a lucrarii cu una din firmele autorizate de catre Autoritatea

Nationala de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) pentru proiectarea si executia instalatiilor de gaze naturale. Inainte de începerea propriu-zisa a lucrarilor de executie, instalatorul autorizat are obligatia de a depune la Serviciul Tehnic al furnizorului documentatia tehnica, în vederea obtinerii avizului tehnic. Punerea în functiune si receptia lucrarii se face de catre personalul de specialitate al furnizorului.