Seitron Italia

BEAGLE  DETECTOR SCURGERI DE GAZ

 • Versiune PLG (RGD GPS MP1)
 • Versiune metan (RGD ME5 MP1)
 • Senzor semiconductor
 • Alimentare energie – 230V
 • Releu vibrator în caz de alarmă/eroare
 • Cheie test alarmă


Fig. 1 Aspect extern

FUNCŢIONARE

Acest dispozitiv (Fig. 1) este un detector casnic pentru scurgeri de gaz inflamabil. Când se află în prezenţa de gaz la o concentraţie mult mai mică decât pragul critic, porneşte un indicator roşu şi, mai apoi, după aproximativ 5 secunde, porneşte atât o alarmă prin vibrare cât şi un releu care, la rândul lor, dozează ventilul electric de închidere gaze.

Detectorul prezintă deasemenea şi un sistem de auto-diagnoză pentru a verifica starea bună a senzorului. Pentru a verifica buna funcţionare a detectorului apăsaţi pur şi simplu butonul T (test): led-ul roşu se va aprinde urmat, după aproape 5 secunde, de vibrator şi de releul intern, până când butonul nu mai este apăsat.

Dispozitivul este dotat cu o linie de întârziere care evită intervenţa sistemului de alarmă (pentru ca senzorul de gaz să se încălzească) de fiecare dată când dispozitivul este pornit sau chiar şi după căderea reţelei de electricitate imediat ce revine curentul. După o astfel de întârziere (aproximativ 50 secunde), atât indicatorul roşu cât şi cel verde se sting pentru a indica starea „activă” a detectorului însuşi.

Când se aprinde indicatorul galben (eşuare senzor) cauzele pot fi:

 • eşecul senzorului;
 • eroare detector.

Când indicatorii galben şi roşu se pornesc în acelaşi timp, cauzele pot fi:

 • timp încălzire pentru senzor;
 • eroare detector.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm reţineţi că întârziere de intervenţie depinde strict atât de poziţionarea corectă a detectorului în încăpere cât şi de tipul de gaz ce trebuie detectat.

În cazul gazelor „grele” (precum LPG) este de preferat o instalare în spaţii joase (aproape 30cm de la nivelul solului). Vă rugăm evitaţi instalarea într-o poziţie care să se afle direct în calea vaporilor care conţin compuşi periculoşi pentru starea senzorului (de exemplu: nu poziţionaţi detectorul în calea aburilor unsuroşi care provin de la gătit).

Este deasemenea de preferat o inspecţie periodică a funcţionării (de exemplu utilizând o bucată de vată îmbibat în alcool).

AVERTISMENT

Nu utilizaţi niciodată gazul dintr-o brighetă pentru a testa funcţionarea detectorului: în acest caz senzorul intern se deteriorează definitiv.

Pentru instalarea sau testarea unităţii, îndepărtaţi şurubul situat pe carcasa frontală, apoi dezasamblaţi carcasa, (Vezi fig. 1). La finalizarea instalării, aplicaţi eticheta cu adeziv şi notaţi pe aceasta data până când senzorul trebuie înlocuit (vezi fig. 4). Realizaţi cablările electrice după cum este indicat în Fig. 2 sau 3. pentru a furniza siguranţă reală, un detector de gaz trebuie cuplat la o electro-valvă care să poată bloca fluxul de gaz în cazul unei alarme.

Aceste electro-valve pot fi cuplate la detector:

 • 230V – electro-valvă deschisă normal
 • 230V – electro-valvă închisă normal.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare cu energie: 230V~ -15% + 10% 50Hz

Putere electrică: 1.5VA

Tip senzor: SnO2 semiconductor

Gaz detectat: RGD GP5 MP1: LPG

RGD ME5 MP1: Metan

Sensibilitate: 5%…20% L.E.L.

Ieşire1: 5A@250V~SPDT releu

Semnalizare: Led vede pornit: Activ

Led roşu pornit: Alarmă

Led galben pornit: Eroare

Vibrator: Alarmă (după cca. 5 sec)

Întârziere activare: cca. 50 sec.

Întârziere activare releu: cca. 5 sec.

Valabilitate senzor: 5 ani

Temperatura de funcţionare: 0ºC…40ºC

Temperatuar depozitare: -10 ºC….+50ºC

Limite umiditate: 20%…80% RH necondensare

Grad protecţie: IP 42

Caz: Material: ABS V0 autoextinctor

Culoare: Semnal alb (RAL 9003)

Dimensiune: 85x107x38mm (LxIxA)

Greutate: cca. 260 g

AVERTISMENT

Utilizaţi cabluri cu secţiuni de minim 1.5 mm2 şi nu mai lung de 50m.

Dispozitivul trebuie cablat la reţeaua electrică printr-un întrerupător capabil să deconecteze toate polurile conform standardelor de siguranţe actualoe şi cu o separare de contact de cel puţin 3mm la toate polurile.

Instalarea şi cablările electrice ale acestui dispozitiv trebuie realizat de specialişti calificaţi şi conform standardelor în vigoare.

Înainte de legarea dispozitivului asiguraţi-vă că închideţi reţeaua electrică.

AVERTISMENT în caz de alarmă:

1. Stingeţi toate sursele de foc Închideţi valva principală de gaz (fie metan fie LPG);

2. Nu porniţi sau stingeţi nicio lumină electrică;

3. Nu porniţi sau stingeţi nici un dispozitiv electric;

4. Deschideţi uşile şi ferestrele pentru a spori ventilaţia

Dacă alarma se opreşte este necesar să se caute posibila cauză şi să se acţioneze în consecinţă.

În cazul în care alarma persistă iar cauza scurgerii nu poate fi descoperită, părăsiţi locaţia şi, din exterior, notificaţi imediat serviciile de urgenţă.


Fig. 2 Diagrama cablării a Beagle cu un reset manual normal închis electro-valvă de 230V


Fig. 3 Diagrama cablării a Beagle cu un reset manual normal deschis electro-valvă de 230V

A SE ÎNLOCUI ÎNAINTE DE (A se compelta de instalator)

CONFORM STANDARDELOR ACTUALE COMPLETAŢI ŞI APLICAŢI VIZIBIL ETICHETA PE CARCASA DE PLASTIC INCLUSĂ ÎN PACHET, INTRODUCÂND DATADE ÎNLOCUIRE A SENZORULUI

INSTALAREA DETECTORULUI NU VĂ SCUTEŞTE DE RESPECTAREA TUTUROR REGULILOR DESPRE CARACTERISTICILE, INSTALAREA ŞI UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE GAZ, VENTILAREA ÎNCĂPERILOR ŞI EMISIILE PRODUSELOR COMBUSTIEI PRESCRISE PRIN STANDARDELE UNI ŞI8 PREVEDERILE LEGALE.

În vederea unei dezvoltări constante a produselor lor, producătorul îşi rezervă dreptul de a schimba datele tehnice şi a caracteristicilor fără preaviz. Cansumatorul este asigurat împotriva oricărei pierderi de conformitate corespunzător Directivei Europene 1999/44/EC precum şi documentului producătorului despre politica de garanţie. Textul integral de garanţie este disponibil la cerere de la vânzător.