Sfaturi utile

– Pentru a avea siguranta bunei functionari a instalatiei de gaze va recomandam efectuarea in termen a verificarilor/reviziilor periodice. Aceasta este o masura de siguranta pentru dv.

– Recomandam montarea sistemelor de preventie impotriva surgerilor de gaze. Aceste sisteme sunt formate dintr-un senzor care semnaleaza scaparile de gaze si o electrovalva care, la emiterea semnalului de catre senzor, sisteaza automat furnizarea gazelor pe instalatie. Astfel se reduce cu 100% riscul producerii unui eveniment neplacut iar familia si casa dv vor fi in siguranta. Acest sistem se pliaza si pentru cazul in care locuinta nu este utilizata pe o perioada mai lunga de timp.

Pentru noi, siguranţa dumneavoastră este pe primul loc, alături de misiunea asumată de a vă ajuta să aveţi mai mult confort acasă. De aceea, vă invităm să citiţi mai departe câteva recomandări de gesturi simple pentru a beneficia în siguranţă de avantajele gazelor naturale.

De reţinut:

Verificările şi reviziile periodice ale instalaţiei de gaze naturale sunt primul pas pentru mai mult confort şi siguranţă.

Ştiaţi că…

• o instalaţie verificată la timp reduce considerabil riscul unui posibil accident?

• anual se produc accidente (explozii, incendii) din cauza improvizaţiilor la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale?

• reglementările legale în vigoare prevăd obligativitatea în sarcina clientului* privind verificările şi reviziile periodice a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale?

• nerespectarea perioadei de verificare / revizie este un posibil factor de pericol şi care obligă compania dvs. furnizoare să vă sisteze accesul la gazele naturale?

* Conform Normelor Tehnice pentru Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale (NTPEE-2008).

Este simplu! Revizia / verificarea instalaţiei de gaze naturale înseamnă:

• un control preventiv şi obligatoriu;

• depistarea eventualelor scăpări de gaze;

• certitudinea unei bune funcţionări a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

• siguranţa familiei şi imobilului dvs.

Responsabilitatea întreţinerii, exploatării şi reparării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revine clientului. Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse, iar în cazul în care locuiţi la bloc şi beneficiaţi de contorizare individuală, aceasta începe de la nivelul robinetului de contor.

Verificarea/revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie, fiind prestată de firme autorizate ANRE pentru clienţii casnici, după cum urmează:

• verificare la interval de maxim 2 ani;

• revizie la interval de maxim 10 ani.

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:

• în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;

• după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.

În caz de urgenţă: dacă sesizaţi scăpări de gaz într-o încăpere sau o clădire, luaţi imediat următoarele măsuri:

• stingeţi toate focurile;

• nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc, nu actionaţi întrerupătoarele, nu folosiţi lifturile, nu utilizaţi aparatele electrice;

• deschideţi usile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor;

Telefonaţi imediat, din exteriorul clădirii, la Telefoanele de urgenţă!

** Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008.

Se interzice:

• verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale (Atenţie: pericol de explozie şi incendiu!);

• modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane sau societăţi neautorizate de către ANRE;

• aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;

• a se lăsa focul nesupravegheat la aparatele neautomatizate;

• obturarea coşului de fum la aparatele de utilizare şi a grilelor de ventilaţie din încăperi;

• dormitul în încaperi cu aparatele de utilizare nelegate la coş, cu focul aprins sau în încăperi unde se simte miros de gaze (Atenţie: pericol de moarte!).

Racordarea aragazului dumneavoastră:

Se va realiza apelând numai la persoane sau societăţi autorizate de ANRE şi veţi ţine cont de instrucţiunile date de producător. În cazul folosirii unui racord flexibil, acesta trebuie să fie atestat / agrementat tehnic pentru utilizarea în instalaţiile de gaze naturale; înlocuiţi racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare

Curăţarea coşurilor de fum:

Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum o veţi efectua periodic la interval de maxim un an de zile sau ori de câte ori este necesar, printr-un prestator autorizat.

Înainte de aprinderea focului la aparatele de utilizare realizaţi următoarele operaţiuni:

• ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate de utilizare; în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilaţie permanentă;

• controlul tirajelor aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu aprindeţi focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul;

• controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă robinetul este deschis se închide şi se realizează operaţia de ventilare a încăperilor;

• asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare (prin deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului;

• verificarea aparaturii de automatizare, după caz;

• verificarea focarelor de la aparatele de utilizare.

La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare:

• aerisiţi focarul minim 5 minute înainte de aprinderea focului;

• se apropie aprinzătorul de arzător; se respectă principiul “gaz pe flacără”;

• veţi proceda la deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie. Aprinderea focului de la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

Stingerea focului (întreruperea alimentării la aparatele de utilizare):

Întreruperea alimentării la aparatele de utilizare cu racord flexibil se va face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului; dupa stingerea flăcării se va închide şi robinetul de manevră.

În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii instituţiei beneficiare, iar în cazul agenţilor economici şi a centralelor termice de bloc, prin personalul calificat.

Indicaţii speciale:

– Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face cu aparat special de detectare a pierderilor de gaze sau prin mirosire sau cu spumă de săpun cu apă.

– aparatele consumatoare de gaze naturale, clientul are obligaţia deţinerii autorizaţiei lor de funcţionare;

– urmaţi întocmai instrucţiunile de utilizare primite la achiziţionarea aparatului;

– se interzice intervenţia persoanelor neautorizate la regulatoarele de presiune şi posturile de reglare;

– înlocuiţi doar prin personal autorizat racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare specificate de producător;

– reparaţiile aparatelor de utilizare (maşini aragaz, încălzitor apă menajera, cazane pentru încălzire; centrală, convectoare) se vor efectua doar de către firmele autorizate conform prescripţiilor ISCIR. PT A 1 2002.”

Responsabilitatea întreţinerii, exploatării şi reparării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revine clientului. Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse, iar în cazul în care locuiţi la bloc şi beneficiaţi de contorizare individuală, aceasta începe de la nivelul robinetului de contor.

Verificarea/Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie. Acest serviciu se efectuează cu o firmă autorizată ANRE, selectată de dumneavoastră, după cum urmează :

Verificare la interval de maxim 2 ani

Revizie la interval de maxim 10 ani

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:

în urma  neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;

după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare;

In situaţiile de la punctele de mai sus, clientul are obligaţia de a anunţa Distrigaz Sud înainte de reutilizarea instalaţiei.

Pentru a beneficia în deplină siguranţă de confortul asigurat de gazul natural şi pentru a preîntâmpina accidentele, vă rugăm să respectaţi câteva precauţii * :

În caz de urgenţă:

Dacă sesizaţi scăpări de gaz într-o încăpere sau o clădire, luaţi imediat următoarele măsuri:

stingeţi toate focurile;

nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc, nu actionaţi întrerupătoarele, nu folosiţi lifturile, nu utilizaţi aparatele electrice;

deschideţi usile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor;

Apelati imediat, din exteriorul clădirii, la Numerele de telefon de urgenta!

Se  interzice:

verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale (Atenţie: PERICOL DE EXPLOZIE şi INCENDIU!);

modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane sau societăţi neautorizate de către ANRE;

aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;

a se lăsa focul nesupravegheat la aparatele neautomatizate;

obturarea coşului de fum la aparatele de utilizare şi a grilelor de ventilaţie din încăperi;

dormitul în încaperi cu aparatele de utilizare nelegate la coş (reşou, aragaz, etc), cu focul aprins sau în încăperi unde se simte miros de gaze (Atenţie: PERICOL DE MOARTE!)

Racordarea aragazului dumneavoastră:

Se va realiza apelând numai la persoane sau societăţi autorizate de ANRE şi veţi ţine cont de instrucţiunile date de producător. In cazul folosirii unui racord flexibil, acesta trebuie sa fie atestat / agrementat tehnic pentru utilizarea în instalaţiile de gaze naturale; înlocuiţi racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare.

Curăţarea coşurilor de fum:

Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum o veţi efectua periodic la interval de maxim un an de zile sau ori de câte ori este necesar, printr-o unitate abilitată.

Înainte de aprinderea focului la aparatele de utilizare realizaţi următoarele operaţiuni:

ventilarea încăperilor în care funcţionează aparate de utilizare; în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilaţie permanentă;

controlul tirajelor aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu aprindeţi focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul;

controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă robinetul este deschis se închide şi se realizează operaţia de ventilare a încăperilor;

asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare( prin deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului, etc);

verificarea aparaturii de automatizare, după caz;

verificarea focarelor de la aparatele de utilizare;

La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare:

aerisiţi focarul minim 5 minute înainte de aprinderea focului;

se apropie aprinzătorul de arzător; se respectă principiul “gaz pe flacără”;

veţi proceda la deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie, etc.

Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

Stingerea focului( întreruperea alimentării la aparatele de utilizare):

Întreruperera alimentării la aparatele de utilizare cu racord flexibil se va face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului; dupa stingerea flăcării se va închide şi robinetul de manevră.

În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însarcinat cu aceasta operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul agenţilor economici şi a centralelor termice de bloc, prin personalul calificat.

Indicaţii speciale:

Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă. Montarea, punerea în funcţiune, service-ul şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de gaze naturale se fac numai prin intermediul firmelor autorizate de catre I.S.C.I.R, care eliberează autorizaţia de funcţionare a acestora; conform reglementărilor în vigoare, pentru aparatele consumatoare de gaze naturale, clientul are obligaţia deţinerii autorizaţiei lor de funcţionare.

Urmaţi întocmai instrucţiunile de utilizare primite la achiziţionarea aparatului.

Se interzice intervenţia persoanelor neautorizate la regulatoarele de presiune şi posturile de reglare.

Inlocuiţi doar prin personal autorizat racordul flexibil la expirarea duratei de utilizare specificate de producător.

Reparaţiile aparatelor de utilizare( maşini aragaz, încălzitor apă menajera, cazane pentru încălzire centrală, convectoare) se vor efectua doar de catre firmele autorizate conform prescriptiilor I.S.C.I.R. PT A 1 2002.

* conform NTPEE-2008, aprobat prin Ordinul nr. 5/ 16.04.2009 al Presedintelui ANRE

Siguranţa reţelei

Anual, prin  programul său de investitii, Distrigaz Sud Reţele îşi urmăreşte obiectivele privind dezvoltarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie.

Dezvoltarea reţelei

Alimentarea de noi comunităţi locale, clienţi sau agenţi economici, precum şi interconectarea conductelor de distribuţie gaze naturale cu alte reţele este atât o  obligaţie cât şi o prioritate pentru societatea noastă.

Tehnologia, sistemele şi materialele folosite în construcţia de noi reţele sunt din cele mai performante şi asigură un grad ridicat de securitate în exploatare.

Modernizarea reţelei

Modernizarea reţelei prin înlocuirea conductelor de gaze naturale ce au o durată de exploatare îndelungată este una din principalele direcţii de acţiune ale Distrigaz Sud Reţele.

Procesul de înnoire a reţelei este o acţiune continuă, constituind o investiţie în securizarea şi optimizarea activităţii de distribuţie gaze naturale.

Exploatarea reţelei

Activităţi de întreţinere tehnică

Protecţia Catodică

Protecţia Catodică reprezintă un ansamblu de măsuri, controale, studii şi lucrări de întreţinere prin care Distrigaz Sud Reţele asigură permanent protecţia reţelelor de gaze din oţel contra coroziunii.

Metodele active de protecţie( protecţia catodică) constau, în principiu, în introducerea în conductă a unui curent electric, care circulă în sens invers faţă de acela ce provoacă fenomenul de coroziune. Aceasta se realizează prin utilizarea unei surse exterioare de curent electric continuu.

Este ştiut faptul că în cazul unei exploatări şi întreţineri corecte şi specializate, protecţia catodică asigură o eficienţă ridicată.

Starea de bună funcţionare a reţelelor de gaze, contribuie în mod direct la securitatea şi calitatea distribuţiei gazelor naturale către clienţi.

Revizii şi verificări

Distrigaz Sud Reţele planifică şi realizează periodic lucrări de revizii şi verificări a tuturor elementelor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Remediere operativă

Remediem operativ defectele ce apar, prin asigurarea permanentă a unui sistem de colectare telefonică a sesizărilor şi prin echipe şi mijloace de intervenţie adecvate fiecărei situaţii.

Prevenire şi de monitorizare

asigurarea unei izolări anticorozive eficiente a conductelor de gaze naturale din oţel

monitorizarea şi asigurarea respectării de către clienţi a zonelor de protecţie şi siguranţă ale sistemului de distribuţie gaze naturale

supravegherea prin mijloace tehnice şi sisteme electronice a parametrilor de debit şi presiune a gazelor naturale distribuite

menţinerea presiunii minime tehnologice şi/ sau a presiunii de avarie, în cazul limitării acesteia, la consumatorii industriali

Urmărirea nivelului de odorizare

Întrucât gazele naturale nu au culoare şi nici miros, odorizarea gazelor are rolul de a facilita recunoaşterea acestora în aer, în cazul unor defecte la instalaţiile de gaze naturale. Odorizantul permite detectarea gazului, prin miros, la concentraţii foarte mici, înainte de acumularea unei concentraţii periculoase de gaz în aer.

Menţinerea nivelului de odorizare cade în sarcina Operatorului de Transport gaze naturale iar Distribuitorul urmăreşte în permanenţă, pentru întregul său sistem de distribuţie acest nivel de odorizare şi realizează odorizări suplimentare atunci când este necesar.

Informarea clienţilor

Informari privind întreruperea accidentală sau programată, limitarea şi reluarea distribuţiei de gaze naturale;

Informări privind utilizarea în siguranţă a gazelor naturale.

Verificarea/revizia instalaţiei de utilizare la mutarea în locaţie( pentru clienţii casnici)

Odată cu mutarea într-o locaţie nouă( apartament sau casă) vă sfătuim să aveţi în vedere buna funcţionare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. Puteţi solicita verificarea acesteia de către o firma autorizata ANRE pentru efectuarea acestei operatiuni. În acest mod, veţi beneficia de măsurile preventive de siguranţă recomandate. Verificarea instalatiei de utilizare, respectiv revizia acesteia se vor efectua de asemenea periodic, la un interval de 2, respectiv 10 ani de catre un agent economic autorizat ANRE pentru efectuarea acestor servicii.  Efecturea cu regularitatea a acestor operaţii cade în sarcina dumneavoastră. Astfel, venim în sprijinul clienţilor cu informaţii şi sfaturi menite să conştientizeze asupra importantei securitătii căminului lor!

Asiguraţi accesul la contor

Este foarte important ca aria de lângă contorul dumneavoastră să fie liberă pentru a exista în permanenţă un acces facil la acesta. Depozitarea de diverse materiale pe aparatul de masură şi/ sau folosirea acestuia ca suport pentru alte obiecte pot genera defectări în funcţionarea lui sau îl pot deteriora.

Pe timpul sezonului rece, în urma zăpezilor abundente, este foarte important ca zona respectivă să fie curăţată de zapadă sau gheaţă.

De aceea, vă recomandăm să înlăturaţi obstacolele ce ar putea îngreuna deplasarea unui delegat al Distrigaz Sud Reţele pentru o intervenţie rapidă la contorul dumneavoastră sau la robinetul de contor: închidere pentru evitarea unui pericol, deschidere instalaţie, citire index, înlocuire.

Atenţie! Nu acţionaţi asupra contorului, ci doar în zona adiacentă acestuia.

Solicitarea unei autorizaţii de construire

Dacă intenţionaţi să construiţi un imobil pe care ulterior doriţi să îl racordaţi la reţeaua de gaze, vă sfătuim ca în cererea pentru Autorizaţia de contruire adresată primăriei să includeţi şi racordarea la utilităţi. În acest mod, veţi reduce considerabil timpul afectat obţinerii autorizaţiilor necesare lucrărilor de racordare a imobilului dumneavoastră.

Supravegherea automată a arderii

Supravegherea permanentă este obligatorie în cazul instalaţiilor unde se impune un control riguros şi continuu al arderii. În acest caz se pot folosi dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare care acţionează automat prin sistarea alimentării cu gaze ori de câte ori apar disfuncţionalităţi în exploatarea instalaţiei( lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie, a energiei electrice sau stingerea accidentală a flăcării).

Care este regimul de proprietate al contorului?

Mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea consumului de gaze la consumatorii captivi aparţin, de regulă, Operatorului Sistemului de Distribuţie licenţiat.

Nu interveniţi asupra aparatelor de măsură

Intervenţiile la aparatele de măsură se realizează exclusiv de către Operatorul Sistemului de Distribuţie: montare/ demontare aparat, sigilare/desigilare, verificare metrologică. Orice intervenţie la contor a clientului sau a unei alte persoane neautorizate este interzisă. Clientul este obligat conform Condiţiilor generale de contractare să păstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum şi instalaţiile Operatorului de Distribuţie aflate pe proprietatea clientului. Aceste măsuri au rolul de a proteja integritatea contorului şi implicit consumul dumneavoastră! În cazul unui îngheţ nu încercaţi să înlăţurati gheaţa de pe contor folosind obiecte dure sau lichide fierbinţi! Îl puteţi deteriora!

Este periculoasă folosirea instalaţiei de utilizare în alte scopuri

Din motive de securitate sunt interzise intervenţiile neautorizate asupra instalaţiei de utilizare şi/sau folosirea ei în alte scopuri decât a fost prevăzută, cum ar fi:

legarea la pamânt a altor instalaţii

realizarea prizelor de protecţie catodică

susţinerea cablurilor şi sau conductorilor electrici indiferent de tensiune şi curent

agăţarea sau rezemarea unor obiecte, etc.