Verificare instalatie gaz

Firma noastra autorizata ANRE executa verificarea tehnica periodica obligatorie pentru instalatiile de gaze care alimenteaza locuintele aflate la curte, bloc (atat instalatia comnuna,asociatii de locatari/ proprietari ,cat si la instalatii separate, contor individual) hale industriale , institutii, alte constructii aflate in Bucuresti cat si in Judetul Ilfov.

Societatea noastra executa verificarea cu personal autorizat cu vechime de peste 15 ani in domeniu si cu detectoare de gaz portabile marca –Seitron– acesta efectund o rapida si perfecta verificare a instalatiei de gaze , depistand posibilel scurgeri de gaze(defecte ale instalatiei).

Un mare avantaj al verificari cu detectorul portabil este acela ca se poate face verificarea si in locuri greu accesibile cum ar fi in spatele aragazelor cu racord fix care nu se poate misca de la perete ,sub latrurile sau spatele corpurilor de bucatarie la trecerea prin pereti a tevi putanduse sa se efectueze chiar si verificarea cuptorului si ochiurilor de la aragaz.verificare instalatie gaz

Personalul nostru autorizat care executa operatiunea de verificarea a instalatiei dumneavoastra daca vor va constata defecte va vor acorda consultanta gratuita in vederea remedieri lor.

Instalatorii nostri autorizati sunt pregatiti pentru remedierea eventualelor defecte iar dupa ce instalatia de gaze este conforma firma noastra va depune fisele de evidenta la SC DISTRIGAZ SUD RETELE (operatorul de distributie) , care vor atesta ca verificarea periodica sa efectuat dupa care veti primi prin intermediul nostru documentul de inregistrare la operator ( DISTRIGAZ SUD).

-Firmele acreditate sa faca verificarea tehnica periodica la 2 ani nu trebuie sa fie agreate de furnizorul de gaze GDF SUEZ ci trebuie sa aiba autorizatie eliberata si in termen de tip EDI(”autorizatie destinata executiei,verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale) de ANRE(Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul energiei).

-Fisa de evidenta este documentul prin care societatea noastra atesta ca verificarea tehnica s-a efectuat la adresa respectiva ,contine datele firmei autorizate si datele de identificare ale clientului si este luata in evidenta (inregistrata la operatorul de distributie SC Distrigaz Sud Retele SRL nu la furnizorul de gaze SC GDF Suez Energy Roamania SA) , distribuitorul notifica furnizorul ca verificarea s-a efectuat astfel incat GDF SUEZ(furnizorul)sa nu mai trimita instiintari ca trebuie sa efectueze verificarea la 2 ani .

Extras din normativul de gaze in vigoare NTPEE-2008(cu completarile ulterioare ale ANRE din 2009):

Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.

Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) controlul eventualelor scăpări de gaze;

b) supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor supraterane;

c) verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;

d) revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum10 ani.

(1) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.

(2) Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.

(3) Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare,avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD şi /sau la consumator.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor deetanşare aferente;

b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;

d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;

g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;

h) verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.

Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare.

Verificările tehnice periodice se consemnează în:

a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 19;

c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 21;

Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii:

a) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate , completate, semnate şi stampilate.

Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare se păstrează, în câte un exemplar, la:

a) consumator;72

b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare;

c) operatorul SD;

d) furnizorul de gaze naturale.

Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.

După remedierea /înlocuirea instalaţiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12 din NTPEE 2008.

Probele de presiune se efectuează numai după demontarea contoarelor,scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia.

Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.

Condiţiile de efectuare a probelor de presiune se consemnează în procesul verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, întocmit conform Anexei 3.

Pentru modificări ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat să înainteze spre avizare operatorului SD documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.

Înlocuirea instalaţiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificări de debit instalat, presiune, măsurare a consumului de gaze, traseu al instalaţiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi etc. se efectuează pe baza şi cu respectarea documentaţiei tehnice care a stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizată de operatorul SD, existentă la operatorul SD şi/sau la consumator.